esmaspäev, 11. oktoober 2010

Kati esmaspäev

 roheline -haljas, rohukarva, orasekarva
laps -inimlaps, võsu, põnn
jooksma -punuma, liduma, lippama
julge -kohkumatu, kartmatu, kartuseta
õpilane -koolilaps, kooliõpilane, koolinoor
sööma -keha kinnitama, suhu panema, einet võtma
ohtlik -hädaohtlik, ohurikas, riskantne
meeldima -meeltmööda, meelepärane, meele järele
väljamõeldis -fantaseering, mõttekujutelm, vaimusünnitus
vaene -kerjuslik, vaene, kehv